+45 22408941 karen@livogessens.dk

Mindfulness – Stress og Depression

Hvad er mindfulness?

De fleste af os kender oplevelsen af flow. Tiden står stille, samtidigt med at alle dine sanser er vågne og du er fuldstændig ét med oplevelsen. Du tænker ikke – dit sind er stille.

Det er denne oplevelse, som vi leder efter i mindfulness.

Mindfuldness mod stress og depression

Mindfulness har rødder i buddhistisk tænkning og meditation og har i de senere år har vundet indpas i den vestlige psykologi indenfor behandlingen af især stress, angst og depression.

Mindfulness er en træning i at være opmærksomt tilstede i nuet, uden at dømme

Du lærer at betragte dine egne tanker udefra, som det de er – nemlig tanker – og ikke en afspejling af virkeligheden. Opmærksomheden fastholdes derimod på hvad der sker i kroppen, i sanseindtrykkene, og i tankerne uden at lade sig opsluge af det og uden at dømme og vurdere, hvorvidt det, du iagttager, er godt eller skidt.

Anerkend dine tanker

Mindfulness er at anerkende de tanker, følelser, oplevelser og tanker, som er i øjeblikket – uden at identificere os med dem, og dermed tillægge dem overdreven positiv eller negativ betydning.

Mindfulness indebærer derfor at anerkende det, som er. At acceptere livet som det er uden at fornægte og modsætte sig virkeligheden. Der er ikke tale om at resignere, men derimod at acceptere sig selv og det sted man er lige nu i sit liv.

Sorger og tab kan ikke forhindres

Følelsesmæssig vedvarende smerte opstår, når man siger nej til det, som er. Vi er ikke i stand til at forhindre tab og sorger i livet, men vi kan lære at tage imod livets udfordringer på en måde, så vi vokser som mennesker i stedet for at lade os knuse.

Mindfulness kan trænes i form af meditation og hjemmeopgaver, og udbyttet er derfor afhængigt af din egen indsats.