+45 22408941 karen@livogessens.dk
Imagoterapi – også kaldet kærlighedens terapi- er en effektiv og dybdegående form for parterapi, som oprindeligt er udviklet i USA.

Imago er det latinske ord for ”billede” og refererer i denne sammenhæng til det mentale billede af vores forældre og de følelser, som vi danner ud fra de tidligste erfaringer og følelser omkring kærlighed og tilknytning. Barndommen har derfor afgørende indflydelse på, hvordan vores parforhold eller ægteskab udvikler sig, fordi vores imago er afhængigt af, hvordan vores behov for anerkendelse, opmærksomhed og omsorg blev mødt af vores forældre.

Vores valg af partner er altså ikke tilfældigt. Vi søger nemlig ubevidst en partner, som kan give os det, som vi ikke fik af vores forældre. Samtidig søger vi en partner, som har de egenskaber, som vi selv savner.
Videnskabelige undersøgelser påpeger at næsten 90 % af frustrationerne i et parforhold handler om den bagage, som vi hver især tager med os ind i forholdet, mens kun ca. 10 % handler om parret selv. De grundlæggende årsager til konflikter i parforholdet er altså de overlevelsesstrategier, fortrængninger og psykiske sår, som vi bærer med os fra barndommen.

Imago- dialogen
Imagoterapi bygger på en bestemt dialogform, som træner jeres evne til at forstå hinandens baggrund, erfaringer, intentioner og adfærd.
Kort fortalt består dialogen af 3 trin, nemlig spejling, anerkendelse og empati.

Trin 1
Spejling  er 1. trin i dialogen og den består af aktiv lytning og spejling af det din partner fortæller.Denne metode sikrer at du rent faktisk hører hvad din partner siger i stedet for at forberede dit eget svar/ modargument.

Trin 2
Anderkendelse er 2. trin i dialogen og den består i at lære, at I er to selvstændige mennesker, med hver jeres virkelighed. Den enes forståelse af verden og problematikkerne i jeres parforhold er ikke mere rigtig end den andens.

Trin 3
Empatisk forståelse er 3. trin i dialogen. Udviklingen af både følelsesmæssig og kognitiv forståelse giver Jer mulighed for tryg tilknytning og følelsen af at være grundlæggende forbundne – også når I ikke er enige.

Vil du vide mere om Imagoterapi?
Læs mere på Imagoforeningens hjemmeside.