+45 22408941 karen@livogessens.dk

Jeg passer godt på dine data

Virksomheden Livogessens behandler persondata og jeg skal derfor i henhold til de nye EU-regler   informere dig om min privatlivsbeskyttelsespolitik og fortælle dig, hvordan dine data behandles.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling kan påvirke dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed

Behandling af persondata

Jeg indsamler og anvender skriftlige data om dig, problemstillinger og terapeutiske forløb for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i samarbejdet.

De data, jeg anvender, omfatter:

– Almindelige persondata

– Personfølsomme data

– Mailadresse

 

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med det formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker i forbindelse med:

 

– Parterapeutisk og psykoterapeutisk behandling og journalføring, samt opbevaring af dine  oplysninger

– Administration af din relation til mig

– Opfyldelse af lovkrav

 

Jeg behandler kun relevante og nødvendige persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

 

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele evt. ændringer.

 

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Jeg videregiver ikke dine persondata

Jeg videregiver aldrig dine data til tredjepart.

 

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Jeg anvender kryptering af dine data , og sørger for regelmæssig sikkerhedskopiering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies, formål og relevans

Jeg anvender cookies, hvis du samtykker, så jeg kan forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du nederst

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde kan jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Kontaktoplysninger:

Psykoterapeut og parterapeut Karen Østergård

Telefon: 22408941
Mail: Mail@livogessens
Hjemmeside: https://livogessens.dk