+45 22408941 karen@livogessens.dk

På vej rundt i hverdagens hamsterhjul oplever mange par, at det kun bliver til et ”Hej” og et flygtigt kys på kinden efter arbejde. Og når resten af dagens rutiner og logistik kører rundt med os, ender vi  til sidst ofte i hver sin ende af sofaen med hver sin mobil.

Meget ofte snakker vi sammen på den måde, at den ene part samtidig er i gang med et eller andet praktisk – eller har et (skjult) øje på mobilen. Det betyder, at vi i virkeligheden aldrig rigtigt møder eller ser hinanden.

På den måde holder vi hamsterhjulet i gang, men hvis vi gerne vil holde liv i passionen og oplevelsen af, at vi betyder noget for hinanden, så skal der mere til.

Mødet

 

En af de vigtigste forudsætninger for samhørighed, intimitet og passion er, at vi rent faktisk mødes ansigt til ansigt. Et møde hvor vi taler sammen, mens vi ser direkte ind i hinandens øjne .

Vi drømmer alle sammen om at blive set, og det kan i virkeligheden kun ske ved direkte øjenkontakt.

Her trækker jeg på den forskning, som Susan Hart har udviklet omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi. Selvom hun tager udgangspunkt i børns personlighedsudvikling, kan jeg som parterapeut umiddelbart overføre hendes forskning til de problematikker, som jeg møder hos mine klienter i parterapi.

For Susan Hart er mødet det altafgørende for relationen mellem mennesker, for børn såvel som for voksne

Det lille barn udvikler sig i den sansende relation til omsorgspersonen, og det udvikler sig kun hvis omsorgspersonen ser og afstemmer sig følelsesmæssigt med barnet. Det betyder, at barnet har brug for øjenkontakt, hvor omsorgspersonen imiterer og synkroniserer sig med barnets sansninger af glæde, ubehag, sult, kontaktbehov, vrede etc. Når omsorgspersonen er engageret, ser barnet og spejler det empatisk, udvikler barnet tryghed og selvværd.

 

At afstemme sig følelsesmæssigt med hinanden

 

Som voksne i et parforhold har vi brug for nøjagtigt det samme, om end vi ikke behøver at blive spejlet på de primære overlevelsesbehov.

Men vi har behov for spejle os i andre menneskers øjne, som ser os og afstemmer sig følelsesmæssigt med os.

Når du ser ind i et andet menneskes øjne, kan du ikke undgå at komme i kontakt med dig selv og dine egne følelser.

Og lige der får din partner lov til at se og mærke dig.

Og du får på samme måde adgang til din partners følelser, fordi du så at sige kan se dem.

Det er f.eks. umuligt at foregive kærlige følelser, hvis du i virkeligheden er vred. For så kan du ikke holde ud at møde din partners blik.  Og nogle gange undgår vi direkte øjenkontakt, fordi vi egentlig helst vil skjule os for hinanden.

Nogle gange, når jeg får et nyt par i terapi, viser det sig, at de helt har glemt at se direkte og åbent på hinanden. I stedet for har de måske i årevis undgået hinandens blik. Det kan der være forskellige grunde til, men en ting er sikkert. Hvis I aldrig ser direkte på hinanden, sådan som I gjorde da I mødtes, vil I uvægerligt miste kontakten, empatien og den følelsesmæssige forbindelse med hinanden.

 

Begynd at se på hinanden

 

Jeg beder altid par, som klager over manglende kontakt og intimitet, om at begynde at se på hinanden.

Jeg sætter dem i gang nedenstående enkle øvelse, som for nogle er let og for andre er grænseoverskridende. Ikke fordi den er svær, men fordi det kræver mod at stå ved sig selv og sine følelser

I kan uden problemer prøve øvelsen hjemme hos jer selv.

 

Intimitetsøvelse:

 

  1. Sæt jer overfor hinanden.
  2. Luk øjnene og tag kontakt til dig selv og mærk dit åndedræt.
  3. Fokuser på åndedrættet og bestræb dig på at lade udåndingen vare lidt længere end indåndingen.
  4. Lad tankerne drive forbi, uden at forbinde dig med dem. Bliv på et åbent og sansende plan uden at begynde at vurdere eller dømme.
  5. Åbn øjnene og se direkte på din partner, når du er klar til det.
  6. Del nu din opmærksomhed mellem dig selv og din partner, og se hinanden ind i øjnene
  7. Hold øjenkontakten selvom det kan virke svært og unaturligt.
  8. Se på din partner, som du ville se på et lille barn. Se det barn, som din partner var engang.
  9. Hold øjenkontakten så længe du/I kan. Gerne 5 minutter
  10. Tal sammen om de følelser I hver især kommer i kontakt med

 

Øvelsen kan virke ubehagelig og grænseoverskridende i starten, men det er vigtigt, at I tør udfordre jer selv, hvis denne øvelse skal være effektiv. Mærk de følelser som kommer uden at censurere og fortrænge følelser, som I ikke bryder jer om. Vær ærlig.

 

Ægte intimitet

 

Ægte intimitet handler om, at turde være sårbar, og lade sig se, som den man er.  At man lader sig se med de følelser, som den direkte øjenkontakt vækker. Uanset om de er behagelige eller ej.

Hvis du virkelig ønsker, at kærligheden og intimiteten skal blomstre i mellem jer, er der ingen vej udenom mødet.

Opgaven er derfor, at finde tidpunkter i en travl hverdag, hvor I kan sætte Jer ned og lave denne lille øvelse. Når I er fortrolige med den, kan I fortsætte med en lightudgave, hvor I snakker sammen, mens I hele tiden holder øjenkontakten, og lytter opmærksomt til hinanden.

I behøver ikke at lave øvelsen hver dag, men lav den så ofte som muligt.

 

Lav faste ugentlige aftaler

 

Mange af mine klienter har rigtig gode erfaringer med at lave faste ugentlige aftaler for dette møde, såvel som alle mulige andre gøremål på to do listen.

Det behøver ikke tage mere end 5 -10 minutter et par gange om ugen, men dette lille møde kan efter min opfattelse virkelig gøre en forskel for fortravlede par og børnefamilier.  Følelsesmæssig kontakt er ikke noget, der lige kan indhentes på en ferie eller på en parweekend.

Det kræver et bevidst og planlagt åndehul i hverdagen.

Held og lykke