+45 22408941 karen@livogessens.dk

Eller hvad vil han i virkeligheden?

I mit arbejde som parterapeut møder jeg ofte par, som gentager den klassiske lystproblematik:

Han vil have sex, helst meget oftere end kvinden – hun har ikke så meget lyst som ham og føler sig presset og utilstrækkelig. (Det kan også være den anden vej rundt , men ikke så ofte)

Og jo mere han forsøger sig, jo værre bliver det.

Som regel klager kvinden sig på denne måde: ”Det eneste tidspunkt, hvor han gerne vil være tæt på mig, er når han vil have sex” eller ” Jeg føler, at han er ligeglad med mig. Han vil bare have sex!” Manden føler sig på den anden side anklaget for at være primitiv og sexfikseret og forstår ofte ikke kvindens behov for følelsesmæssig intimitet og bekræftelse, før hun kan give slip og åbne sig for ham.

 

I dag er vores behov for at være ”tæt” på vores partner, set ud fra et feminint synspunkt, ofte blevet et spørgsmål om at kunne åbne sig verbalt og følelsesmæssigt.

” Tal med mig, sig noget ” trygler den kvinde, som længes efter mere intimitet og nærhed i forholdet – eller ”Sig du elsker mig – fortæl mig hvad du føler”!

Og ve den mand, som ikke kan/har lært at åbne sig verbalt.

 

Jeg oplever efterhånden tit, at rigtig mange kvinder i kærlighedens navn kommer til at nedvurdere og kritisere deres mænd for deres manglende kommunikative evner. For at sætte det på spidsen synes jeg nogle gange, at de skamgør deres mænd på denne måde.

Når kvinder hele tiden kræver, at mændene skal blive mere verbale, gør de følelsesmæssig fortrolighed til en pligt. Og rigtig mange mænd er stadig bange for at virke svage eller være en såkaldt tøsedreng.

 

For mens mænd stadig socialiseres til at præstere, konkurrere og være cool i enhver sammenhæng, bliver de ofte rådvilde og usikre, når kvinderne kræver, at de skal snakke og åbne sig følelsesmæssigt.

De har nøjagtigt de samme behov for kærlighed og følelsesmæssig fortrolighed som kvinder. De udtrykker sig bare tit på andre måder.

For mange mænd er kroppen er vigtigt sprog, hvor mænd søger følelsesmæssig nærhed og fortrolighed. Erotikken giver mændene en mulighed for at udtrykke deres bløde og kærlige sider uden ord. Og rigtig mange mænd søger nærhed og intimitet via sex, hvor de ikke bliver beordret til at udtrykke dybere behov og følelser med ord. For nogle er det det eneste sprog de føler sig trygge ved.

 

Når jeg arbejder med par med denne problematik, er det vigtigt for mig at åbne for en ny forståelse og accept af hinandens kærlighedssprog. At vi begynder at se på hinanden med blødere og mere tilgivende øjne. At det ikke nødvendigvis er det talte sprog, som er det eneste eller det mest ”rigtige” sprog. At det kropsligt mere direkte erotiske sprog kan være den måde, som nogle bedst udtrykker deres behov for følelsesmæssig tilknytning og fortrolighed på.

 

Og der er mange andre måder at søge nærhed med sin partner på. Det kan være at gøre noget for den anden, at udtrykke sin kærlighed gennem aktive handlinger, at være opmærksom på den andens uudtalte behov, kærlig berøring, øjenkontakt og smil. Eller det kan være et godt samarbejde omkring et fælles projekt, herunder familien.

 

Det er på tide, at vi begynder at anerkende, at der også andre, lige så vigtige kærlighedssprog som det talte ord. At vi begynder at åbne os for et mere nuanceret syn på, hvad følelsesmæssig fortrolighed og intimitet er og kan være. Et mere nuanceret syn, som kan rumme både maskuline og feminine kvaliteter.

 

(Blogindlægget er inspireret af Esther Perel, som har skrevet bogen “Erotisk intelligens”)