+45 22408941 karen@livogessens.dk

Sådan foregår parterapi hos mig

Jeg har flere forskellige terapeutiske tilgange til parterapi, men hovedvægten ligger på Emotionsfokuseret Parterapi, som er en struktureret metode til korttidsterapi med par

Metoden tager udgangspunkt i tilknytningsmønstre og har vist sig at være særdeles effektiv.

De fleste af os kender ikke vores eget tilknytningsmønster, men det lærer I noget om hos mig, for det er ret afgørende i ethvert kærlighedsforhold.

 

Tilknytningsteorien

 

Tilknytningsteorien forklarer, hvorfor du reagerer, som du gør i dine vigtige relationer, når det er svært. Når begge har overskud, er det nemt at være i relationen. Men i pressede situationer, når du ikke får, hvad du har brug for, reagerer du måske med vrede, kritik, tilbagetrækning eller afvisning.

Og når du og din ægtefælle/kæreste reagerer i parforholdet ud fra  forskellige tilknytningsmønstre, kan det være svært at forstå hinanden.Vi bliver nemlig ofte fanget i tilsyneladende modsatrettede behov og længsler omkring autonomi og frihed og behov for samhørighed og kærlighed.

Og disse modsatrettede behov og overlevelsesstrategier kan føre os ind i en dans af misforståelser og gentagne skænderier.

En dans, der trækker jer ned i en negativ spiral, som skubber jer længere og længere væk fra hinanden. Og samtidig er denne nedadgående spiral i virkeligheden sorgfulde protester over den manglende følelsemæssige kontakt!

 

Første samtale

 

Når I starter i parterapi hos mig har vi først en fælles samtale om følgende:

  • Hvad er det er for nogle problemer I oplever?
  • Hvad savner I hver især?
  • Hvad vil I gerne være fri for?

Derefter formuler vi sammen en konkret målsætning, som vi arbejder henimod under hele forløbet.

 

Individuelle sessioner

 

De næste to samtaler er individuelle sessioner på hver en time. Her taler jeg med jer om, hvad I hver især har med i bagagen fra barndom, ungdom, tidligere brud eller skilsmisse.

Måske har I også oplevet andre ting, som er vigtige at få kastet lys på, når vi skal arbejde med og forstå jeres relation og aktuelle konflikter.  Måske kan en af jer også have brug for flere individulle sessioner.

 

 Efterfølgende samtaler

 

Under de efterfølgende fælles sessioner hjælper jeg jer med at forstå, hvordan I gør en hel masse pr automatik, for at forsvare jer i mod det, som I hver Især opfatter som farligt i en kærlighedsrelation.

Det kan være angst for at blive forladt, frygt for ikke at være god nok, angst for at miste frihed og autonomi, eller sorg over ikke at føle sig elsket og betydningsfuld.

Når I opdager, hvorfor I gør som I gør og hvad der følelsesmæssigt er på spil for jer hver især, kan I begynde at gøre noget andet med jeres forhold.

 

Tålmodighed er vigtigt

 

Mens I går i parterapi er det vigtigt at I væbner jer med tålmodighed. Det tog tid at skabe problemerne, og det tager tid at løse dem.

 

Jeg anbefaler, at I i starten af forløbet kommer med ca. 14 dages mellemrum for at få mest ud af processen. Senere når I er kommet godt igang, kan der alt efter ønske og behov være længere tid i mellem sessionerne.

Forløbet afsluttes typisk når I kan mærke, at I er blevet trygge ved hinanden og kan mærke nærheden og kærligheden i mellem jer igen.

Når I igen kan se på hinanden med varme øjne og føler Jer klædt på til at løse fremtidige konflikter.

For konflikter er en del af livet, ligesom de er en del af ethvert kærligt parforhold.

 

Ring til mig på 22408941

eller send en mail: karen@livogessens.dk