+45 22408941 karen@livogessens.dk

Nogen gange VED du bare at din kæreste er sur på dig.Og nogen gange ved du også godt, at du vitterlig selv ER sur, selvom du bedyrer ”at der ikke er noget galt”!

Tavshed, undvigelse af øjenkontakt, kritik eller afvisning af intimitet er en måde at være passiv aggressiv på. Nogle tror, at det er en mere civiliseret (læs bedre) både at håndtere vrede på. For når man er passivt aggressiv, råber man ikke højt og skælder ud!

Test dig selv:

  1. Er du tit vred på din kæreste – men ”orker” ikke at snakke om det?
  2. Undgår du ind i mellem øjenkontakt med din kæreste eller signalerer med tavshed, at der er noget galt – uden at ville fortælle, hvad det er?
  3. Føler du dig tit som offer for din kærestes manglende engagement, dovenskab, kritik, eller hvad du nu må være utilfreds med?
  4. Er du god til at drille din kæreste med små spydigheder og sarkastiske bemærkninger, som du sender ud mellem sidebenene?
  5. Undrer du dig tit over, at din kæreste siger, at du er sur eller irritabel?
  6. Er du god til at lægge et skænderi bag dig og fortsætte som om ingenting er hændt, selvom din kæreste synes, at I skal snakke om det?
  7. Går du tit med på din kærestes forslag, selvom du i virkeligheden ikke har lyst?

 

Hvis du kan svare bekræftende på disse spørgsmå,l er der grundlæggende to muligheder:

Måske er du måske vokset op i et hjem hvor konflikter og åbne konfrontationer ikke eksisterede. Måske havde du en dominerende far og en passivt aggressiv mor, eller omvendt, hvor det slet ikke kom på tale at sige den dominerende forælderfigur imod. Du har derimod lært, at det er okay at lyve eller at holde noget hemmeligt ” Vi siger det ikke til far”. Som voksen fremtræder du som en venlig og sympatisk person, og du har et stærkt ønske om, at der helst skal være fred og harmoni.

At være passivt aggressiv kan også være et tegn på dårligt selvværd, som ofte hænger sammen med en underliggende angst for konflikter og deraf følgende angst for afvisning. Denne type passivt aggressive har ofte svært ved at mærke og udtrykke egne grænser. Du bliver bange for din egen vrede og dermed angst for at andre vil afvise  dig, hvis du er ærlig og udtrykker din ærlige mening eller  uenighed.

Når du er passivt aggressiv forsøger du på en måde at forklæde dig som ikke-aggressiv og konstruktiv. Du gemmer dig bag en maske og afslører ikke din vrede og på den måde er du med til at give  bolden op til den underliggende magtkamp, som mange par kender.

Og det er en kamp, som ofte handler om kampen imellem behovet for nærhed og intimitet og behovet for frihed og plads til sig selv. I denne magtkamp, hvor det kan være svært at stå ved  sin egen sårbarhed og dybere behov, er det at bruge sarkasme, ironi, tavshed og undvigelse af øjenkontakt en meget brugt, og ødelæggende form for kommunikation. Den underliggende  vrede kan altid mærkes, og hvis ingen af partnere har mod til at stå ved sig selv, betyder det, at den følelsesmæssige kontakt bliver afbrudt. I kortere eller længere tid.

Nogen gange tager det det bare et par timer, andre gange flere dage. I yderste konsekvens kan det betyde, at den følelsesmæssige kontakt efterhånden undermineres så meget, at forholdet ikke står til at redde.

Hvis du genkender dig selv i denne beskrivelse og ønsker du  at give dig selv og dit parforhold en vitaminindsprøjtning, kan du starte med at mærke efter i dig selv om du er passivt aggressiv som et resultat af manglende selvværd – eller om det mere er en tillært måde at søge at undgå konfrontationer og konflikter på. Når du erkender og står ved din egen vrede vil du nemlig også få øje på dine egne dybere behov og begynde at mærke dine grænser.

Du kan ikke forandre andre mennesker  ved at kræve  bestemte følelsesmæssige behov opfyldt. Og kritik og bebrejdelser er i virkeligheden mest  et udtryk for dine egne afmagt s -og utilstrækkelighedefølelser.

Derfor  må du begynde at arbejde med  dig selv og dine egne kommunikationsmønstre. Og begynd at mærk efter i dig selv om du i virkeligheden ER sur, eller om det måske mere handler om dybere behov for kærlig kontakt og angst for afvisning. Eller om det handler om, at du har svært ved at turde åbne op for din egen sårbarhed og være ærlig.